Het Fysiopunt Laarbeek

Claudicatio

Claudicatio Intermittens, ofwel etalagebenen. Een probleem in de doorbloeding van de benen met name de kuiten, waardoor er krampen tijdens het bewegen ontstaan. Deze krampen nemen af door even rust te nemen (voor een etalage te gaan staan). Voor mensen met deze klachten is er een netwerk gesuperviseerde looptherapie opgestart. In onze praktijk is Elise Bruurs geschoold volgens de normen van dit netwerk. Voor meer informatie bezoek dan de site www.claudicationet.nl of neem contact op met de praktijk

Copyright hetfysiopuntlaarbeek.nl - 2010
Ontwikkeld door Roger Beckers Webontwikkeling

Algemene voorwaarden - Contact