Het Fysiopunt Laarbeek

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht bij jong en oud. Een internationale groep van hoofdpijndeskundigen ( de International Headache Society) brengt een handboek uit, waarin alle hoofdpijnvormen beschreven staan ( de International Classification of Headache Disorders). In dit handboek staan een kleine 300 hoofdpijnvormen beschreven.
Hoofdpijn wordt ingedeeld in verschillende groepen. Je hebt de primaire hoofdpijnvormen, hierbij is de hoofdpijn het ziektebeeld zelf. Voorbeelden hiervan zijn migraine, spierspanningshoofdpijn ( tension type headache) en clusterhoofdpijn. Daarnaast heb je de secundaire hoofdpijnvormen, dit zijn hoofdpijnen die het gevolg zijn van iets anders. Hierbij kan gedacht worden aan ontstekingen, traumata’s , nekproblemen en aandoeningen vanuit het kauwstelsel.


Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn is na pijn in het bewegingsapparaat en buikpijn de meest voorkomende pijnklacht bij kinderen . Onderzoek in Nederland wijst uit dat jonge kinderen steeds vaker kampen met hoofdpijnklachten. Uit dit onderzoek blijkt dat 23.5 % van de kinderen van de basisschool wekelijks hoofdpijnklachten ervaart. Ook bij jonge kinderen (≤ 6 jaar) komt hoofdpijn regelmatig voor.. Van deze kinderen had 91% primaire hoofdpijn ( migraine of spierspanningshoofdpijn). Deze primaire hoofdpijnvormen alsmede de secundaire hoofdpijnen staan beschreven in de the International Classification van Headache Disorders uitgegeven door de International Headache Society . Als hoofdpijn niet aan een andere aandoening toe te schrijven is dan spreekt men van primaire hoofdpijn. Hoofdpijn kan dan een op zichzelf staande aandoening zijn (spierspanningshoofdpijn) of deel uitmaken van een symptomencomplex (migraine). Secundaire hoofdpijn is hoofdpijn die ontstaat als gevolg van een andere aandoening. Binnen het bewegingsapparaat kan men denken aan hoofdpijn vanuit de nek, posttraumatische hoofdpijn en hoofdpijn als gevolg van problemen in het kauwstelsel. De derde groep behelst vooral de hoofdpijnklachten die veroorzaakt worden door structuren in de schedel zoals zenuwaandoeningen, bijvoorbeeld aangezichtspijn.

Uit cijfers van het NIVEL ( Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg) van 2004, blijkt dat hoofdpijnklachten bij kinderen (0-17 jaar) de vierde consultvraag is bij een bezoek aan de huisarts. In totaal 23.7 % van de kinderen consulteert de huisarts in verband met hoofdpijnklachten (figuur 1).

Van de kinderen met hoofdpijnklachten die niet veroorzaakt worden door migraine of spanningshoofdpijn wordt uiteindelijk 1.2% door de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut. Dit is 23.3% van het totale aantal verwijzingen door de huisarts van kinderen met hoofdpijn.

De gespecialiseerde fysiotherapeut ( orofaciaal therapeut, manueel therapeut) is in staat een goed onderzoek uit te voeren bij kinderen die zich melden met hoofdpijnklachten. Specifieke kennis en vaardigheden hiervoor zijn erg belangrijk omdat kinderen niet hetzelfde zijn als “kleine” volwassenen. Hoofdpijn bij kinderen heeft vaak geheel andere oorzaken en een andere uitingsvormen dan bij volwassenen. Migraine bijvoorbeeld uit zich bij kinderen op een karakteristiek eigen wijze die erg verschilt met migraine bij volwassenen. Zelf heb ik in 2006 in het kader van de masteropleiding fysiotherapie een literatuurstudie gedaan naar hoofdpijn bij kinderen.

Harry Mommers

Copyright hetfysiopuntlaarbeek.nl - 2010
Ontwikkeld door Roger Beckers Webontwikkeling

Algemene voorwaarden - Contact