Het Fysiopunt Laarbeek

Fysiotherapeutisch team Het Fysiopunt Laarbeek

  Karin de Bruijn, Marianka Mommers, Elise Bruurs en Harry Mommers.

 

Harry Mommers
 
Geregistreerd fysiotherapeut - algemeen practicus
Geregistreerd manueel therapeut
Geregistreerd Orofaciaal therapeut
Geregistreerd Credential Therapist Mc Kenzie
MSPT (Master Specialized Physical Therapist)
 
Aandachtsgebieden
  Hoofdpijn, kinderen en volwassen
  KISS problematiek 
  WK problematiek
  Klachten hoofd-halsgebied
 
Marianka Mommers-Gordijn
 
Geregistreerd fysiotherapeut – algemeen practicus
Geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut
 
Aandachtsgebieden:
  bekkenproblematiek
  ademhalingsproblematiek
  ontspanningstherapieën
  ketenzorg diabetes
Elise Bruurs
 
 Geregistreerd fysiotherapeut – algemeen practicus 
 Bewegingswetenschapper
 MSc ( Master of Science)
 
 Aandachtsgebieden:
   sportfysiotherapie
   trainingsmethodieken 
   ketenzorg diabetes
   claudicatio intermittens (PAV)
Karin de Bruijn-Pieters
 Geregistreerd kinderfysiotherapeute

 

 

Copyright hetfysiopuntlaarbeek.nl - 2010
Ontwikkeld door Roger Beckers Webontwikkeling

Algemene voorwaarden - Contact