Het Fysiopunt Laarbeek

Prijslijst Het Fysiopunt Laarbeek

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk goed op uw polis tot op welke hoogte fysiotherapie voor u vergoed wordt. In een aantal gevallen heeft de overheid bepaald dat fysiotherapie na de 20e behandeling betaald wordt uit de Basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden dan betaald uit de Aanvullende verzekering, mits de aanvullende verzekering deze 20 behandelingen dekt. 

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

ACHMEA
Fortis
Stad Holland
Aevitae
Groene Land
UMC NV
AGIS
IAK
VGZ / Unive / IZA / Trias
Amersfoortse
IZZ (ziekenhuiswezen)
VPZ BV
Anderzorg
Menzis
Zilveren Kruis
Cares Gouda NV
Multizorg
Zorg en Zekerheid / AZVZ
Conifor
Nedasco
 
CZ / Delta Lloyd / Ohra
ONVZ
 
De Friesland
PNO
 
DSW
Salland
 

Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor ziekenfonds en particulier verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben.
Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.
Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Prijslijst

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij eigen tarieven in rekening: zie prijslijst 2009.

Waarom deze prijslijst ?

Per 1 februari 2005 is een experiment gestart om de vaste tarieven in de gezondheidszorg te verlaten. Dit experiment is ingezet door de minister van VWS. Het experiment wordt alléén uitgevoerd onder de fysiotherapeuten. Beoogd doel hierbij is de “marktwerking” te stimuleren, met andere woorden meer afstemming tussen prijs en kwaliteit en tevens prijsbeheersing door concurrentiebevordering. Indien het experiment positief wordt beoordeeld overweegt het ministerie om in de toekomst ook bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de tarieven vrij te stellen.

PRIJSLIJST ( 01-01-2009)

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor Fysiotherapie of die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2009, de volgende tarieven in rekening:

Fysiotherapie                                                                                               

omschrijving:
reguliere zitting                                                                                     
zitting inclusief toeslag uitbehandeling                                                 
zitting inclusief inrichtingstoeslag                                                            
eenmalig consult                                                                                     
eenmalig consult aan huis                                                                          
eenmalig consult in inrichting                                                                      
lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen                           
lange zitting aan huis                                                                        
lange zitting in inrichting                                                                               
screening                                                                                                         
screening aan huis                                                                                        
screening in inrichting                                                                                  
intake en onderzoek na screening                                                              
intake en onderzoek na screening aan huis                                                
intake en onderzoek na screening in inrichting                                                
intake en onderzoek na verwijzing                                                                          
intake en onderzoek na verwijzing aan huis                                                  
intake en onderzoek na verwijzing in inrichting                                                  
rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig                                                               
rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende                                    

prijs in euro’s
30.00          
44.50
37.50
58,50
66.00
66.00 
37.50 
52.00 
45.00 
15.00 
15.00
15.00  
30.00
44.50  
37.50 
30.00 
44.50 
37.50 
30.00 
37.50 

Manuele therapie / Psychosomatische Fysiotherapie / Orofaciale Therapie

omschrijving:
reguliere zitting
zitting inclusief toeslag uitbehandeling                                                                    
zitting inclusief inrichtingstoeslag                            
niet nagekomen afspraak *
verslag schadeverzekeraar

prijs in euro's
44.50
59.00
37.50
28,50
50,00
   

* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen
Tarieven en vergoeding 
 

Copyright hetfysiopuntlaarbeek.nl - 2010
Ontwikkeld door Roger Beckers Webontwikkeling

Algemene voorwaarden - Contact