Mimetherapie door de orofaciale fysiotherapeut bij aangezichtsverlamming

datum
augustus 2023
leestijd
6 minuten

Mimetherapie door de orofaciale fysiotherapeut bij aangezichtsverlamming

datum
augustus 2023
leestijd
6 minuten
Pijn aan kaakstelsel
Harry
Harry Mommers
Orofaciaal / Manueel therapeut

Harry Mommers
Orofaciaal / Manueel therapeut

Een (perifere) aangezichtsverlamming is niet alleen vervelend. Vaak zijn de verschijnselen in het begin ook heel beangstigend. Er kunnen namelijk ook andere redenen zijn waarom het gezicht niet beweegt. Daarom is de diagnose aangezichtsverlamming soms een opluchting.

Maar wanneer het besef indaalt dat het lang kan duren voordat het gezicht weer normaal bewogen kan worden, dan blijkt een aangezichtsverlamming toch een heftige aandoening te zijn.

In het laatste stadium van aandoening, kan er mimetherapie worden ingezet om het gezicht weer beter te kunnen bewegen. Onze praktijk heeft hoogopgeleide orofaciale fysiotherapeuten die deze therapie aanbieden.

Wat is een aangezichtsverlamming precies?

De aangezichtsverlamming of facialisparese is een aandoening waarbij de spieren van het gezicht niet goed gebruikt meer kunnen worden. De klachten ontstaan vaak binnen 24 uur en komen meestal aan één zijde van het gezicht voor.

Mensen worden dus wakker met een gezicht dat niet goed beweegt, hebben opeens klachten met praten of krijgen van anderen te horen dat ze er wat anders uitzien.

Bij een aangezichtsverlamming is er geen schade aan spieren van het gezicht, het is de aansturing van het gezicht die verstoord is. Een aangezichtsverlamming is dus in essentie een neurologisch probleem.

Binnen de aangezichtsverlamming zijn er verschillende onderverdelingen. Deze zijn gericht op de oorzaak van de verlamming.

Aangezichtsverlamming

Waardoor kan een aangezichtsverlamming ontstaan?

Een aangezichtsverlamming kan centraal of perifeer worden veroorzaakt. Bij een centrale oorzaak, komen de klachten voort uit een probleem in de hersenen. Dit betreft vaak een CVA of beroerte.

Wanneer een aangezichtsverlamming perifeer ontstaat, dan ligt de oorzaak in een probleem met de zenuwen in het gezicht (aangezichtszenuw).

Bij de perifere aangezichtsverlamming wordt bij ongeveer 50% van de mensen een oorzaak zoals een infectie of ongeval geconstateerd. Hierdoor kan de aangezichtszenuw beschadigd raken.

Dat betekent dat bij de helft van de mensen met een perifere aangezichtsverlamming er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. Dan wordt de diagnose Bellse parese of idiopathische perifere aangezichtsverlamming gesteld.

Het beloop van de aangezichtsverlamming is afhankelijk van de oorzaak van de aandoening. Omdat een deel van de mensen niet uit zichzelf volledig herstelt, wordt mimetherapie bij de perifere aangezichtsverlamming ingezet.

Plan een vrijblijvend intakegesprek

Gesprek met een fysiotherapeut. Je wordt binnen 24 uur gebeld voor een afspraak.  “Bij de kaakspieren gaat dit vaak over vermoeidheid, overbelasting en verkramping. De spieren kunnen hierdoor pijnlijk zijn en minder goed te gebruiken zijn.”

  Het Fysiopunt Laarbeek

  Mimetherapie bij aangezichtsverlamming

  In de meeste gevallen bij een perifere aangezichtsverlamming, herstelt het zenuwletsel na enkele maanden. Bij ongeveer één op de drie gebeurt dit niet. In die gevallen wordt een specifieke vorm van orofaciale fysiotherapie ingezet. Deze therapie heet mimetherapie en is erop gericht de symmetrie in het gezicht (terug) te krijgen en de gezichtspieren weer normaal te kunnen gebruiken.

  Bij mimetherapie gaan we aan de slag met verschillende oefeningen. Hierbij leert u bijvoorbeeld om spieren in uw gelaat aan te spannen en te ontspannen. Ook is het belangrijk dat u leert herkennen, hoe gespannen of ontspannen uw gelaatsspieren zijn.

  We gaan oefeningen doen voor het bewegen van uw wangen, mond, voorhoofd en ogen. Daarbij letten we ook op ongewenste “meebewegingen”.

  Door veel te oefenen, krijgt u een betere controle over uw gelaat. Hierdoor verbetert uw spraak, mimiek en gaat het eten en drinken beter. Door de therapie ervaart u ook weer meer controle en zekerheid, doordat u uw gezicht steeds beter kunt bewegen.

  In de gevallen waarin niet alle functionaliteit terugkeert, kunnen we u helpen om bepaalde handelingen op een andere manier uit te voeren en om hier beter mee om te leren gaan.

  Mimetherapie bij Het Fysiopunt Laarbeek

  Ons centrum ontvangt cliënten uit de wijde omgeving. We zijn heel blij dat cliënten en verwijzers onze orofaciale fysiotherapie op waarde schatten.

  We zijn hierdoor wel gedwongen om met een wachtlijst te werken, waardoor we u niet altijd direct kunnen helpen. Wanneer u ons belt of een bericht stuurt, dan kunnen we samen met u overleggen wat er op dit moment voor u mogelijk is.

  We horen graag van u!

  Plan een vrijblijvend intakegesprek

  Gesprek met een fysiotherapeut. Je wordt binnen 24 uur gebeld voor een afspraak.   verbergen