Mimetherapie

Bij een perifere aangezichtsverlamming kan uw behandelend arts u verwijzen naar een orofaciaal therapeut voor mimetherapie. Het uitgangspunt van deze therapie is het verbeteren van de symmetrie van het gezicht (in rust en tijdens bewegen) en de expressiemogelijkheden. 

Stel hier uw vraag  Het doel van mimetherapie

  Bij onvolledig herstel kunnen de hinderlijke restverschijnselen (asymmetrie in het gezicht, verminderde functie en abnormaal meebewegen) zoveel mogelijk onderdrukt worden door mimetherapie.

  Wanneer krijgt u mimetherapie?

  De behandeling wordt meestal gestart zodra u de aangedane kant van uw gezicht weer kunt bewegen, ook al is het maar een hele kleine beweging. Toch is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is ook al naar de orofaciaal therapeut te gaan voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

  Het eerste bezoek

  Bij het eerste bezoek wordt u door de orofaciaal therapeut onderzocht en wordt beoordeeld of u met mimetherapie kan starten. Zo ja, dan krijgt u uitleg over de therapie en over de manier waarop u moet oefenen. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

  Mimetherapie bestaat uit:

  • Een gestandaardiseerde intake en metingen van de asymmetrie van het gezicht in rust en bij bewegen
  • Informatie over de diagnose, behandeling en prognose
  • Adviezen over eten, drinken en mondhygiëne

  Mimetherapie bestaat uit:

  • Een gestandaardiseerde intake en metingen van de asymmetrie van het gezicht in rust en bij bewegen

  • Informatie over de diagnose, behandeling en prognose

  • Adviezen over eten, drinken en mondhygiëne

  Tijdens de therapie begeleidt de therapeut u bij:

  • Massage van uw gezicht en hals
  • Oefeningen voor het bewegen van uw mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
  • Oefeningen voor de oogsluiting
  • Het verschil tussen spanning en ontspanning
  • Beheersing van ongewenste bewegingen
  • Verbetering van het eten, drinken en spreken
  • Het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
  • Het omgaan met een aangezichtsverlamming
  • Onderdrukken van mee-bewegingen (synkinesen)

  Thuis oefenen

  Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen, worden tijdens de therapie met u doorgenomen.

  Het resultaat van de therapie

  Uw aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet door de therapie. Wel krijgt u meer controle over uw gezicht en de gezichtsuitdrukkingen.