Over
Het Fysiopunt Laarbeek

Op deze pagina vindt u informatie over onze missie en visie

Onze missie

Onze praktijk staat borg voor een brede individuele kwalitatieve zorg op maat, waarbij de cliënt centraal staat. Door de aanwezigheid van meerdere verbijzonderheden is onze benaderingswijze specifiek en accuraat. Wij zien stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat altijd als onderdeel van het functioneren van U als persoon. Daarom streven wij daar waar nodig naar interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. U vindt bij ons het vertrouwen en de benaderingswijze waar U op rekent.

Onze visie

Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor een brede individuele zorg voor de inwoners uit onze regio. De cliënt kan rekenen op een onderzoek en behandelingswijze die specifiek afgestemd is op zijn of haar zorgvraag. We bieden de mogelijkheid gebruik te maken van meerdere verbijzonderheden binnen de fysiotherapie (manuele therapie, orofaciale therapie) en andere paramedische disciplines (Cesar oefentherapie en logopedie). Wij vinden dat iedere patiënt de optimale zorg en deskundigheid moet kunnen krijgen die nodig is om te kunnen herstellen. Als deze expertise niet binnen onze praktijk aanwezig is  zoeken wij in overleg met de patiënt naar betere alternatieven.

Om u optimaal te kunnen helpen zijn wij gespecialiseerd in klachtgericht denken. Dat betekent dat wij er naar streven dat de behandeld fysiotherapeut alle kennis en competenties (specialisaties) bezit die nodig zijn om specifieke klachtenpatronen te onderzoeken, te interpreteren en te behandelen.

Wij onderhouden goede en nauwe contacten met verwijzers en andere paramedische disciplines. Wij zijn ons bewust van de complexiteit van het stelsel van zorgverzekeringen en zullen u duidelijk informeren over uw vergoedingen fysiotherapie en eventuele eigen kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het-Fysiopunt-Laarbeek

Waarom kiezen voor Het Fysiopunt Laarbeek?

Wij behandelen niet alleen uw bestaande klachten, maar kijken samen met u ook hoe voorkomen kan worden dat de klachten terugkomen. Hierin gaan wij altijd een stapje verder dan gewone fysiotherapie. Dit is wat ons kenmerkt.

 

  • Uitsluitend zeer hoog opgeleide orofaciale therapeuten
  • Multidisciplinair team
  • Hoge klanttevredenheid
  • Groot extern netwerk van huisartsen, gnathologen, tandartsen, kaakchirurgen, KNO-artsen, neurologen, mondhygiënisten en orthodontisten.

  • Wij hebben regelmatig kennissessies met andere specialisten uit heel Nederland
  • Aandacht voor zorg
  • Persoonlijke en deskundige benadering
  • Huiselijke sfeer
  • Uw probleem is onze zorg
  • Geschoold volgens de nieuwste inzichten en onderzoek