Praktijk informatie 2024

Op de pagina vindt u algemene informatie over Het Fysiopunt Laarbeek.

Covid

Vanuit de overheid zijn alle covid maatregelen afgeschaald. Er is geen verplichting meer tot het dragen van mondkapjes en de 1.5 meter afstand houden. Omdat wij als praktijk veel mensen, ook kwetsbaren, ontvangen vragen wij u wel om binnen onze praktijk zoveel mogelijk 1.5 meter afstand te houden daar waar mogelijk.

Enkele maatregelen blijven onveranderd
Alvorens u naar de praktijk komt moet u zichzelf de volgende vragen stellen:
• Heeft u op dit moment een of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
Neem contact op met de praktijk ( 0492 461235) als u 1 of meerdere vragen met ja beantwoord om te
overleggen of de afspraak door kan gaan

Dragen mondkapje
U bent vrij om binnen onze praktijk een mondkapje te gebruiken als u zich daar prettig bij voelt. De behandelend fysiotherapeut kan wel een mondkapje dragen afhankelijk van uw klachten. Met name zal dit zijn bij het behandelen van hoofd-kaak en nekklachten.

Handhygiëne

Bij de ingang van de praktijk staat een dispenser met desinfectiemiddel. U wordt verzocht om bij binnenkomst in de praktijk hier gebruik van te maken.

Verzekeringen en vergoeding

Als Het Fysiopunt Laarbeek hebben wij besloten om met ingang van 1 januari 2024 alleen nog contracten af te sluiten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ groep: Ohra, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en CZJust
VGZ: Bewuzt, United Consumers, Univé, Zekur, IZA, IZZ-VGZ en Zorgzaam
Achmea: Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis, Aon en ProLife

Wordt u in 2024 door ons behandeld en bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar dan hierboven genoemd dan ontvangt u van ons een nota die u dan zelf moet  betalen en zelf dient op te sturen naar uw  zorgverzekeraar. Deze vergoedt dan 70-75% van het tarief  dat deze zorgverzekeraar hanteert voor een behandeling fysiotherapie.  Het verschil is dan voor uw eigen rekening.

De patiënt

• Patiënten die behandeld worden moeten een handdoek ter grootte van een badlaken meenemen. Zonder handdoek kunnen wij u niet behandelen. Deze moet na de behandeling ook weer mee naar huis genomen worden.
• Nieuwe aanmeldingen, veranderen van afspraken of verzoeken om informatie vinden bij voorkeur plaats via telefoon of e-mail. Men wordt verzocht hiervoor niet naar de praktijk te komen.
• De behandelend fysiotherapeut blijft gebruik maken van persoonlijk beschermende middelen ( mondkapjes, eventueel handschoenen)

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden.

Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 tot 40 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.

Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Als de agenda en de tijd het toelaten is het mogelijk om aansluitend aan het onderzoek al een behandeling uit te voeren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt bij de tweede afspraak gestart met de behandeling van uw klacht. Voor het eerste consult worden 2 zittingen gedeclareerd.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten € 35.00. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de leden van de maatschap. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte en op onze website (www.hetfysiopuntlaarbeek.nl).

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een praktijk privacy reglement. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.

Betalingsvoorwaarden

Wij hebben contracten met de eerder genoemde zorgverzekeraars waarbij ook prijsafspraken over de tarieven zijn gemaakt. Meestal worden declaraties rechtstreeks afgehandeld  met de Zorgverzekeraars. Sommige patiënten krijgen de nota zelf toegestuurd.  Dit is het geval als patiënten niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn of als men verzekerd is bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben.

Per ingang van 1-11-2023 regelt Infomedics de afhandeling van de particuliere nota’s. Zij sturen u dan de nota die u vervolgens aan Infomedics moet voldoen. De nota wordt digitaal aangeleverd zodat u , als mogelijk , de nota kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar.  Voor meer informatie over Infomedics en hun betalingsvoorwaarden: www.infomedics.nl