Tarieven 2024

Op deze pagina vindt u de tarieven van 2024.

Informatie tarieven

Wij hebben contracten met de eerder genoemde zorgverzekeraars waarbij ook prijsafspraken over de tarieven zijn gemaakt. Meestal worden declaraties rechtstreeks afgehandeld met de Zorgverzekeraars. Sommige patiënten krijgen de nota zelf toegestuurd.  Dit is het geval als patiënten niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn of als men verzekerd is bij zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben.

Onze praktijktarieven hierbij zijn ( per 1-1-2024):

Tarieven Fysiotherapie TARIEF
Reguliere zitting € 45,00
Eenmalige consult € 62,50
Screening € 20,00
Intake en onderzoek na screening € 54,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Behandeling aan huis € 62,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 58,50
Rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig  € 30,00
Niet nagekomen afspraak * € 35,00
Tarieven Manuele therapie & Orofaciale therapie TARIEF
Reguliere zitting € 54,00
Zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 58,50
Toeslag voor uitbehandeling € 13,00
Verslag schadeverzekeraar € 82,50
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Aangesloten zorgverzekeraars

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Per ingang van 1 januari 2023 hebben wij alleen nog overeenkomsten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ groep : Ohra, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en CZ Just
VGZ : Bewuzt, United Consumers, Unive, Zekur, IZA, IZZ-VGZ en Zorgzaam
Achmea : Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis, Aon en ProLife

Declaraties

Als wij een overeenkomst hebben met een zorgverzekeraar dan worden de kosten voor de behandelingen fysiotherapie rechtstreeks gedeclareerd bij deze zorgverzekeraar.

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben krijgen van ons een nota toegestuurd. Deze nota kan dan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar die daar een groot deel van vergoed.

FACTURERING DOOR INFOMEDICS

In onze praktijk Het Fysiopunt Laarbeek besteden wij onze tijd en aandacht graag aan het verlenen van goede zorg en aandacht voor onze patiënten.  Daarom hebben wij ervoor gekozen om de tijdrovende administratieve werkzaamheden uit te besteden aan Infomedics als het gaat om het versturen en innen onze rekeningen.

Zijn de kosten van de door ons gegeven behandelingen voor eigen rekening dan krijgt u een factuur voor deze zorg van Infomedics. Voor de zorg die valt binnen het  vergoedingenpakket van de zorgverzekeraar ( aanvullende verzekering) krijgt u geen rekening. Deze gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.