Wat is nu eigenlijk orofaciale therapie?

Voor veel mensen is het werkterrein van de orofaciaal therapeut nog onbekend, vandaar een uitleg over wat deze gespecialiseerde fysiotherapeut allemaal kan behandelen.

Stel hier uw vraag  De orofaciaal therapeut is dé specialist in het behandelen van de volgende klachten / aandoeningen

  Oorzaken

  Veel oorzaken die gelegen zijn in het hoofd, gelaat of kaakgebied leiden niet alleen tot lokale klachten, maar geven ook vaak klachten in de nek en schouderregio. Het kan dan ook voorkomen dat de orofaciaal therapeut u niet alleen behandelt in hoofd- en gelaat regio, maar ook technieken zal gebruiken om de halswervelkolom en schouderregio te behandelen.

  Laarbeek

  Groot extern netwerk

  Als orofaciaal therapeuten hebben we te maken met een heleboel zorgprofessionals die zich ook bezig houden met klachten in het hoofd, gelaat, nek en halsregio. Wij onderhouden dan ook nauwe contacten met huisartsen, tandartsen, kaakchirurgen, mondhygiënisten, kno-artsen, neurologen en
  gnathologen (gespecialiseerde tandarts).

  Andere disciplines

  Soms is het nodig om ook andere disciplines te benaderen. Daarom hebben wij in onze praktijk een team gevormd rondom de patiënt met orofaciale klachten. In dit team zitten een logopediste (voor keel- en halsklachten) en een Cesar oefentherapeut (voor problemen m.b.t. houding). Indien nodig kunnen ook zij een bijdrage leveren aan het behandelen van uw klachten.

  Verwijzers en huisartsen

  Verwijzers en huisartsen worden na het beëindigen van de therapie altijd schriftelijk geïnformeerd over de uitgevoerde behandeling en het bereikte resultaat. Indien nodig, bijvoorbeeld bij onvoldoende herstel, wordt er in een eerder stadium contact gezocht voor overleg.
  Het-Fysiopunt-Laarbeek

  Heeft u nog vragen?

  We kunnen ons goed voorstellen dat u nog een heleboel vragen heeft over orofaciale therapie. Schroom niet om ons hierover te benaderen.